Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը Նէա Զ­միռ­նիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղադ­րեց տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւար, Ուր­բաթ՝ 23 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Կի­րա­կի՝ 25 Փետ­րո­ւար, Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս:
Միու­թեան ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րը տե­ղե­կութիւններ կուտային բո­լոր ան­ցորդ­նե­րուն Արցախի եւ Հայ Դատի շուրջ: Նաեւ կը ծա­խէին Հայ Դա­տի վե­րա­բե­րեալ գիրքեր, եր­գի cdներ,պլուզ­ներ եւ այլն: