Ապ­րիլ 2ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րէն սկսեալ, բազ­մա­թիւ քա­ղա­քա­ցի­ներ կ­՚այ­ցե­լեն «Ե­ռաբ­լուր» զի­նո­ւո­րա­կան պան­թէոն՝ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լու Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած մեր հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կին:
Ե­ռաբ­լու­րի մէջ թա­ղո­ւած են պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զին­ծա­ռա­յող­նե­րէն 9ն՝ ­Սա­սուն Մկրտ­չեան, Ար­մե­նակ Ուր­ֆա­նեան, ­Հայկ ­Թո­րո­յեան, ­Բե­նիա­մին Ե­ղո­յեան, Հ­րա­չեայ ­Մու­րա­դեան, ­Ռո­բերտ Ա­բա­ջեան, Ա­դամ ­Սա­հա­կեան, Գ­րի­գոր ­Յա­րու­թիւ­նեան, ­Բագ­րատ Ա­լեք­սա­նեան: