­Վկայականներու բաշխման հանդիսութիւն

0
15

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­Ճէ­նա­զեան» ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նին ձեզ հրա­ւի­րե­լու ա­ւար­տա­կան­նե­րու վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դի­սու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 26 ­Յու­նի­սի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 21:00-ին, վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ:
­Լիա­յոյս ենք, որ ձեր ներ­կա­յու­թեամբ պի­տի պա­տո­ւէք մեզ:

Տ­նօ­րէ­նու­թիւն