Վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւն

0
68

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նին ձեզ հրա­ւի­րե­լու ­Ման­կա­պար­տէ­զի եւ ­Նա­խակր­թա­րա­նի ա­ւար­տա­կան­նե­րու վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դի­սու­թեան, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 12 ­Յու­նի­սի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20:00-ին, վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ:
­Ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը պի­տի պա­տո­ւէ ու քա­ջա­լե­րէ մեզ:

Հ.Կ.Խ.-ի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան»
ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազմ,
տնօ­րէ­նու­թիւն եւ ա­շա­կեր­տու­թիւն