Օդանաւային 2 տոմսակներ դէպի Երեւան «Ազատ Օր»ի խմբագրութիւնը ձեռնարկած է վիճակահանութեան արշաւի մը, որու շահող թիւը պիտի ճշդուի 31 Դեկտեմբեր 2024ին, Յունաստանի Պետական Վիճակի վերջին երեք թիւերու զուգակցութեամբ։
Տոմսի գին՝ 5 եւրօ:
Տոմսեր կարելի է ապահովել թերթի խմբագրութենէն, ակումբներէն, եւ միութեանց վարչութիւններէն Ճամբորդութիւնը կրնայ կատարուիլ 2025-ի Յունուարէն մինչեւ Յունիս։