Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Եւ­րա­սիոյ Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Ռը­նէ ­Լե­ւո­նեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մայն­քա­պետ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ ­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էր նաեւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան։
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ մտեր­միկ զրոյց ընդ­հան­րա­պէս յու­նա­հա­յու­թիւնն ու ­Հայ ե­կե­ղե­ցին յու­զող հար­ցե­րու մա­սին։