Վար­դա­վա­ռի տօ­նին ա­ռի­թով միօ­րեայ պտոյտ

0
69

­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­մար­մի­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ մը, դէ­պի «­Լի­վա­նա­թէս ­Ֆիո­թի­տաս»ի հրա­շա­լի ծո­վա­փը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շաբաթ` 15 ­Յու­լիս 2023-ին:
­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռիթ պի­տի ու­նե­նան նա­խա­ճա­շել, լո­ղալ, ճա­շել եւ հա­ճե­լի ժա­մա­նակ անց­նել:
­Մաս­նակ­ցու­թեան եր­թե­ւե­կի սակ՝ 20 եւ­րօ:
­Մեկ­նում ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը՝ ճիշդ 8:00-ին, «Intercontinental» պանդո­կին առ­ջե­ւէն:
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ տիկ. Ար­շա­լոյս Տր­դա­տեան-­Նա­քո­ւին ( 2109416584 — 6942214251), տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Գա­րա­մա­նեա­նին (2109320554 — 6932134121):

ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ