Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը գու­ժէ
Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րուար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Կիւմ­րի, մէջ։
Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեան ծնած էր Յու­նաս­տան՝ 17 Ապ­րիլ 1932ին, քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թիւ­նը ստա­ցած էր 2 ­Յու­լիս 1960ին, եւ դարձած էր
Զմ­մա­ռու ­Միա­բա­նու­թեան ան­դամ, ե­պիս­կո­պոս օ­ծո­ւած էր 28 ­Յու­նո­ւար 2001ին եւ պաշ­տօ­նա­վա­րած էր մին­չեւ 6 ­Յու­նո­ւար 2010։
Ա­ռաջ­նոր­դա­րանս եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քը խո­րին ցա­ւակ­ցու­թիւն կը յայտ­նեն Արհ. Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ի. ­Պատ­րիարք ­Կա­թո­ղի­կո­սին,
­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Նո­ւի­րա­պե­տու­թեան եւ ­Հան­գու­ցեա­լի հա­րա­զատ­նե­րուն։
Ա­թէն­քի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ­Հան­գու­ցեա­լի ­Հոգ­ւոյն հա­մար Ս. ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան ­Պաշ­տօն պի­տի մա­տու­ցո­ւի, ԿԻՐԱԿԻ՝ 22 ­Փետ­րո­ւա­րի ա­ռա­ւօ­տեան՝ դռնփակ։

Դիւան Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­ն