Ս. Պատարագ Գոքինիոյ մէջ

0
40

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կիրա­կի 12 ­Մա­յիս 2024-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պատարա­գէ ու յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան։

Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի տնօ­րին­ման հա­մա­ձայն, ե­կե­ղե­ցին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։45-էն մին­չեւ 11։00 բաց պի­տի ըլ­լայ մո­մա­վա­ռու­թեան հա­մար։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով