Ս. Ներսէս Շնորհալիի վախճանման 850-ամեակին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. ­Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակի ընթերցում

0
36

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը տե­ղեկաց­նենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 3 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս Ս. ­­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, պի­տի ըն­թեր­ցո­ւի ­­Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Կա­թո­ղի­կո­սի սրբա­տառ կոն­դա­կը, նո­ւի­րո­ւած ­­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ղօ­թա­գիր եւ մեծ ­­Հայ­րա­պե­տին՝ Ս. ­­Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լիի վախ­ճանման 850-ա­մեա­կին։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու եւ յար­գե­լու ­­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ մեծ ­­Սուր­բին յի­շա­տա­կը, ինչ­պէս նաեւ լսե­լու ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տի ար­ժե­ւո­րումն ու պատ­գա­մը։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ