Ս. ­Յա­կոբ տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

0
38

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­­Կի­րա­կի, 18 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։
Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս ­­Տիկ­նանց ­մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րը Ե­րեք­շաբ­թի, 29 ­­Նո­յեմ­բե­րէն պի­տի այ­ցե­լեն մեր ծխա­կան­նե­րուն, ստա­նա­լու հա­մար ա­նոնց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը։

Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րե­ հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել տիկ. ­­Մէ­րի ­­Կոր­կո­տեա­նին 6980305950 եւ ե­րից. ­­Մա­րալ ­­Խա­չե­րեա­նին 6970591161։
Իսկ ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մա­տա­ղի ոչ­խար նո­ւի­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ­­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գրա­սե­նեա­կը 2104915823։

Վս­տահ ենք, որ յար­գոյ մեր ժո­ղո­վուր­դը իր սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րէ նո­ւի­րա­հա­ւա­քին ու այդ­պի­սով ան իր ուխ­տը պի­տի վե­րա­նո­րո­գէ հան­դէպ մեծ ­­Սուր­բին ու ե­կե­ղեց­ւոյ։

­­Թա­ղա­յին ­­Խոր­հուրդ Եւ ­­Տիկ­նանց ­­Մար­մին