Ս. ­Յա­կոբ տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

0
45

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 17 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023­-ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կեղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։
Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Տիկ­նանց ­մարմնոյ ան­դա­մու­հի­ներ, Եր­կու­շաբ­թի, 27 ­Նո­յեմ­բե­րէն սկսեալ պի­տի դի­մեն մեր ծխա­կան­նե­րուն, ստա­նա­լու հա­մար ա­նոնց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը։
Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րե­ հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել տիկ. ­Մէ­րի ­Կոր­կո­տեա­նին 6980305950 եւ ե­րից. ­Մա­րալ ­Խաչե­րեա­նին 6970591161։
Իսկ ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մա­տա­ղի ոչ­խար նո­ւի­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գրա­սե­նեա­կը 210 4915823։
Վս­տահ ենք, որ յար­գոյ մեր ժո­ղո­վուր­դը իր սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րէ նո­ւի­րա­հա­ւա­քին ու այդ­պի­սով ան իր ուխ­տը պի­տի վե­րա­նո­րո­գէ հան­դէպ մեծ ­Սուր­բին ու ե­կե­ղեց­ւոյ։

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մին