Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ
եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն ­Կի­րա­կի, 27 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին:

­Կը պա­տա­րա­գէ եւ կը քա­րո­զէ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԽԱՉԵՐԵԱՆ

­Ժա­մեր­գու­թիւն՝ 9։30-ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ՝ 10։00-ին, ­
Մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն եւ հո­գե­հան­գիստ՝ 12։00-ին:

Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րէ
ե­կե­ղեց­ւոյս երկ­սեռ դպրաց դա­սը ղե­կա­վա­րու­թեամբ՝
դպրա­պետ Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի
եւ նո­ւա­գակ­ցու­թեամբ՝ ­Տի­րու­հի Գ­րի­գո­րեա­նի։

­Մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թեան հա­մար ձեր նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կրնաք յայտ­նել տիկ. Դշ­խու­հի ­Պօ­զի­կեա­նին՝ 6978892493:

­Կը հրա­ւի­րո­ւի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը միաս­նա­բար տօ­նախմ­բե­լու ե­կե­ղեց­ւոյս հիմ­նադ­րու­թեան եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։

ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ «Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ»
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ