Սրբ. Թարգմանչաց տօնակատարութիւն

0
27

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ ­­Հինգ­շաբ­թի, 12 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2023­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­-ին, Սր­բոց ­­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցուի Ս. պա­տա­րագ ­­Գո­քի­նիոյ ու ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս:
Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ արժ. Տ. ­­Պա­րէտ Քհնյ. ­­Խա­չե­րեան: ­­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «­­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
Ս. ­­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ արժ. Տ. ­­Նա­րեկ Քհնյ. ­­Շա­հի­նեան։ ­­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ «Ա. եւ Ժ. ­­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
Ե­կէ՛ք մաս­նա­կից դառ­նանք ­­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նի Ս. պա­տա­րա­գին եւ գօ­տեպն­դո­ւինք օ­րո­ւան խոր­հուր­դով ու պատ­գա­մով:

Կ­րօ­նա­կան ­­Ժո­ղով