Սր­բոց ­­Թարգ­ման­չաց ­­Տօ­նին ա­ռի­թով ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ ­­Գա­լա­մա­թա­յի մէջ

0
70

­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­­Ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­Թա­ղա­յին ­­խոր­հուր­դին, ­­Շա­բաթ, 8 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, ­­Գա­լա­մա­թա­յի ­­«Սուրբ ­­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ:
­­Պի­տի ­­պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ­­Նէոս ­­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի «Ս. ­­Յովհ. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. ­­Նա­րեկ քհնյ. ­­Շա­հի­նեան:
­­Տէր հօր պի­տի ըն­կե­րակ­ցի եւ Ս. ­­Խո­րա­նին սպա­սար­կէ՝ ­­Բարշ. ­­Լե­ւոն Սրկ. Ու­նա­նեան:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ