Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

0
53

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ Ուր­բաթ, 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­-ին, Սրբոց ­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. պա­տա­րագ ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս:

— «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ Արժ. Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չերեան: ­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

— «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ Արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան։ ­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

Ե­կէ՛ք մաս­նա­կից դառ­նանք ­Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նի Ս. պատա­րա­գին եւ գօ­տեպն­դո­ւինք օ­րո­ւան խոր­հուր­դով ու պատ­գա­մով:

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով