Սուրբ Պատարագ Գալամաթայի մէջ

Համբարձման տօնին առիթով Սուրբ Պատարագ Գալամաթայի մէջ

0
1165

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան տնօ­րի­նու­մով, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին, ­Շա­բաթ՝ 1 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գա­լա­մա­թա­յի «­Սուրբ ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ:
Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, իսկ եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ եւ դպրաց դա­սի եօ­թը ան­դա­մու­հի­ներ՝ ­Մա­րի ­Հա­ճեան, ­Մա­րի ­Տէ­տէեան, Եր­ջան ­Սո­լա­քեան, ­Կիւ­լա ­Գոլ­սու­զեան, Հ­ռիփ­սի­մէ ­Գա­րա­մա­նեան, Ար­շա­լոյս Տր­դա­տեան-­Նա­քու եւ ե­րէց­կին ­Լու­սի ­Շա­հի­նեան:
Տ. ­Նա­րեկ քա­հա­նայ հայ­րը իր քա­րո­զին մէջ խօ­սե­ցաւ Ք­րիս­տո­սի ­Համ­բարձ­ման ու ­Հա­յաս­տա­նի 1918ի ա­ռա­ջին ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին ­Մա­յի­սեան յաղ­թա­նակ­նե­րուն մա­սին, վեր առ­նե­լով զոյգ ա­ռիթ­նե­րուն հո­գե­ւոր թէ ազ­գա­յին բնոյ­թը:
­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ ե­ղան ­Գա­լա­մա­թա­յի «­Սուրբ ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, հա­մեստ թի­ւով ­Գա­լա­մա­թաբ­նակ հայ­րե­նա­կից­ներ եւ Ա­թէն­քէն 93ա­մեայ ուխ­տա­ւոր՝ պրն. Եփ­րեմ ­Գաս­պա­րեան, որ յոտն­կայս մաս­նակ­ցե­ցաւ եր­գե­ցո­ղու­թեան:
Յաջորդեց հիւրասիրութիւն:

­Ներ­կայ մը