Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Գարէա

0
78

­Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձին եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Չորեքշաբ­թի, 29 ­Յու­նիս 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Գա­րէա­յի մա­տու­ռին մէջ, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ պի­տի նշո­ւի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նին օծ­ման տա­րե­դարձն ու ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը:

­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գը պի­տի մա­տու­ցա­նէ եւ քա­րո­զէ,
շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ
ԱՐԺ. Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ

Ս. ­Պա­տար­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն, ա­պա հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն շրջա­նիս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։

Ս. ­Պա­տա­րա­գի Դպ­րաց դա­սի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը
պի­տի խմբա­վա­րէ բա­րեշ­նորհ
­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեան:

Այ­սու կը հրա­ւի­րո­ւի ուխ­տա­ւոր եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, եւ Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ մեր ­Հայ­րե­րուն հա­ւատ­քով վե­րա­նո­րո­գո­ւե­լու:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԵԱՆԻԻ