Սեւան Նշանեան

Սեւան Նշանեան

1
23021

Երէկ առաւօտուն Սեւան Նշանեան ստացաւ Յունաստանի մէջ
կեցութեան 6ամսեայ առժամեայ արտօնագիր՝ Յունաստանի
Հանրապետութեան Ապաստան հայթայթող պետական մարմնոյ կողմէ։