Սո­չիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Սամ­պո­յի աշ­խար­հի ա­խո­յեա­նու­թեան՝ ­Տիգ­րան ­Կի­րա­կո­սեան Եւ Գ­րի­գոր Մ­խի­թա­րեան դար­ձան ա­խո­յեան­ներ։
­Տիգ­րան ­Կի­րա­կո­սեան 52 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ 5:1 հա­շի­ւով յաղ­թեց ­Մոն­կո­լիա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին:
­Նոյն դա­սա­կար­գին մէջ Գ­րի­գոր Մ­խի­թա­րեան եւս 8:0 հա­շի­ւով յաղ­թեց Խրխ­զիս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին։
Իսկ ­Մաս­քիմ ­Մա­նու­կեան (57 քկ.) եւ Ար­սէն ­Խան­ջեան (100 քկ,) դար­ձան պրոն­զէ շքան­շա­նա­կիր։