Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

0
195

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը:
­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ
ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝ հեռձ. 6979969632, ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն:

«­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուրդ