Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի
Տարեկան Պազար
Շաբաթ, 9 Դետեմբեր 2023-ին, երեկոյեան ժամը 5-ին, «Զաւարեան» կեդրոնի «Զաքարեան-Սարաճեան» զոյգ սրահներէն ներս: