Ու­շադ­րու­թիւն

0
13

Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ զոյգ զան­գա­կա­տու­նե­րու նո­րո­գու­թեան խիստ կա­րե­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րուն հե­տե­ւան­քով, ո­րոշ ժա­մա­նա­կով, դժբախ­տա­բար, Ս. եւ Ան­մահ պա­տա­րագ­նե­րու մա­տու­ցում եւ խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւն­ներ պի­տի չկա­տա­րո­ւին։
Աս­տու­ծոյ կամ­քով, ի մօ­տոյ, յի­շեալ աշ­խա­տանք­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ կ­’ա­ւար­տին ու ծխա­կան ժո­ղո­վուր­դը ըստ ա­ռաջ­նոյն կը շա­րու­նա­կէ մաս­նակ­ցիլ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ­նե­րուն։
­Զան­գա­կա­տու­նե­րու նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն մաս­նակ­ցած ըլ­լա­լու ջերմ փա­փա­քով, այ­սօր իսկ ը­սէ՝ «Ես ալ կը մաս­նակ­ցիմ այդ աշ­խա­տանք­նե­րուն» ու կա­տա­րէ քու նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւնդ։
­Փա­փա­քող­նե­րը կա­րե­լի է ի­րենց նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւ­նը կա­տա­րել
Alpha Bank GR9701401050105002002027684:
­Լու­սա­բա­նա­կան ոե­ւէ տե­ղե­կու­թեան հա­մար կա­րե­լի է հե­ռա­ձայ­նել
տիկ. Դշ­խու­հի ­Պօ­զի­կեա­նին 6978892493:
­Կան­խա­յայտ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րով՝ ողջ ու ա­ռողջ մնաք։

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ