«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տան­քով ծա­նու­ցա­նե­լու, թէ գա­ղու­թի ծխա­կան­նե­րէն տիար ­Վա­հագն ­Գաս­պա­րեա­նի եւ տիկ. ­Յաս­միկ Ա­թա­պէ­կեա­նի դուստ­րը՝ Է­մի­լիա ­Գաս­պա­րեան, որ 16 տա­րե­կան ջու­թա­կա­հա­րու­հի է, Ուր­բաթ՝ 18 ­Մա­յիս 2018ին Պ­րիւք­սէ­լի մէջ նշա­նա­ւոր ջու­թա­կի International Violin Competition Leonid Koganի մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թի դափ­նե­կիր հան­դի­սա­ցաւ։
­Յայտ­նենք, որ Է­մի­լիա ­Գաս­պա­րեան ե­րաժշ­տա­սէր ըն­տա­նի­քէ սե­րած է։ ­Հայ­րը՝ ­Վա­հագն յայտ­նի կի­թա­ռիստ, մայ­րը՝ տա­ղան­դա­ւոր դաշ­նա­կա­հա­րու­հի եւ փոքր եղ­բայ­րը՝ ­Դա­նիէ­լը՝ ջու­թա­կա­հար։ ­Տե­ղե­կաց­նենք, որ է­մի­լիա եւ մայ­րը ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րեն նաեւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած բարձ­րո­րակ ե­լոյ­թին։