Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յիս 2018ին տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նա­կի «­Ֆի­լոն» 41րդ մրցա­շար­քը՝ Ա. դա­սա­կար­գի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ու­սա­նող­նե­րու հա­մար, ո­րու ըն­թաց­քին ­Տա­նիիլ ­Գո­լա­նեան, որ կը յա­ճա­խէ ­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս ե­րաժշ­տա­նո­ցի ­Մա­րի­նա Եի­րա­յի դաշ­նա­կի դա­սա­րա­նը, տի­րա­ցաւ 2րդ մր­ցա­նա­կին:
Կ­՚ար­ժէ նշել, թէ 10 տա­րե­կան ­Տա­նիիլ ­Գո­լա­նեա­նը, որ իր դա­սա­կար­գի ա­մե­նակրտ­սեր մրցա­կիցն էր, կա­տա­րեց իր ներ­կա­յա­ցու­մը գե­րա­զան­ցու­թեամբ եւ հա­սու­նու­թեամբ՝ չնա­յած իր փոքր տա­րի­քին: