Ոտն­լո­ւա­յի ա­րա­րո­ղու­թիւն Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

0
42

Պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րէ թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի, 13 Ապ­րիլ 2023,
ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին:
­Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր փոք­րիկ­նե­րը եւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ստա­նա­լու հա­մար Սր­բա­զան ­Հօր օրհ­նու­թիւ­նը եւ վե­րա­նո­րո­գո­ւե­լու օ­րուան խոր­հուր­դով:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳՈՔԻՆԻՈՅ