Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նէ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք մեծ թի­ւով ապ­րան­քա­տե­սակ­ներ նո­ւի­րե­ցին Սիրոյ պա­զա­րին, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան դի­մու­մին։

— MIRAN — ­Միհ­րան ­Կիւ­րիւն­լեան ըն­կե­րու­թիւն
— STAMP SYSTEM — Ա­րամ ­Պե­քե­րէ­ճեան
— ASSOS — ­Յա­կոբ ­Յո­վա­կի­մեան ըն­կե­րու­թիւն
— MST — Ταστσιάν ΑΒΕΕ — Ս­տե­փան ­Շեմ­մաս
— ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΑΒΕΕ — ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան ըն­կե­րու­թիւն
— SERKOS — ­Սեր­գօ ­Ճա­նի­կեան ըն­կե­րու­թիւն
— DECOREX — ΑΦΟΙ Σπυρόπουλοι
— ­Կար­պիս ­Ճա­նի­կեան

***
-­Նաեւ ի­րենց ար­տադ­րած ապ­րանք­նե­րով, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ի­րենց օգ­տա­կար ներդ­րու­մը ու­նե­ցան ­Պա­զա­րի յա­ջո­ղու­թեան մէջ։

— ­Մա­րալ ­Ծե­րո­նեան
— Մ­խի­թա­րեան ըն­կե­րու­թիւն
— QUALITY WINES — ­Տա­նիէլ Ա­բի­կեան
— ­Գա­րի­նա ­Գու­յում­ճեան
— Ե­րան ­Քա­րա­քոս­թա
— CAVA MAGIC — Μαντζακόπουλος Αντώνης
— Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου Α.Ε.

***
­Մեր ջեր­մա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նենք մեր քոյր միա­ւոր՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, որ ի­րենց մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ նո­ւի­րա­տո­ւու­թեամբ քա­ջա­լե­րե­ցին «­Սի­րոյ ­Պա­զար»ը։

***
­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք նաեւ պրն. ­Մար­տիկ ­Մա­նի­կեա­նին, որ սի­րա­յօ­ժա­րօ­րէն ծրագ­րեց, կազ­մեց եւ իր վե­րահս­կո­ղու­թեամբ ձե­ւա­ւո­րեց սրա­հի զար­դա­րու­մը։
­Մեր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նենք ընկ. Ա­նա­յիս ­Գա­զան­ճեա­նին, ո­րու աշ­խա­տան­քով կա­րե­լի ե­ղաւ կա­տա­րել սրա­հի զար­դա­րու­մը։

***
­Մեր ան­կեղծ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, ո­րոնց աշ­խա­տան­քով կա­րե­լի ե­ղաւ ի­րա­գոր­ծել այս հսկայ աշ­խա­տան­քը։ Ա­միս­նե­րու հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի եւ նո­ւի­րո­ւա­ծու­թեան ար­դիւնքն է, որ վա­յե­լե­ցինք բո­լորս։

Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն բո­լոր հայ եւ յոյն մեր բա­րե­կամ­նե­րուն,
ո­րոնք ան­գամ մը եւս այ­ցե­լե­ցին եւ քա­ջա­լե­րե­ցին մեր պա­զա­րը։

­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին։

Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն