­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ գա­հա­կալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը, 2023 տա­րին եւս հռչա­կեց ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ (Բ) ԻՆՔՆԱՔՆՆՈՒԹԵՆԷ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ: ­
Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի թե­լադ­րան­քին առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն, թե­մա­կալ Առաջ­նորդ­նե­րը հռչա­կա­գի­րին ներ­կա­յա­ցու­մը հեր­թա­բար պի­տի ներ­կա­յաց­նեն թե­մի ծխա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։
Ուս­տի, մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զենք յանձ­նել, թէ ­Կի­րա­կի, 12 ­Փետ­րո­ւար 2023-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. Եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­Յու­նաս­տա­նի ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
եւ կա­տա­րէ հռչա­կագ­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։
­Կը հրա­ւի­րենք մեր բա­րե­պաշտ ժո­ղո­վուր­դը, հա­ղորդ դառ­նա­լու ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի հռչա­կագ­րի բո­վան­դա­կու­թեան։

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ
«Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ