­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Գա­հա­կալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, 2019 տա­րին հռչա­կած է «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։
­Թե­միս ­բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի բարձր տնօ­րի­նու­մով, յա­ռա­ջի­կայ ­Կի­րա­կի՝ 27 ­Յու­նո­ւար 2019ին, ­թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, յըն­թացս Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի պի­տի ըն­թերցո­ւի ­Հայ ­Մա­մու­լին նո­ւի­րո­ւած ­Հայ­րա­պե­տա­կան ­Պատ­գա­մը։
­Կոչ կ’ուղ­ղենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, որ խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեամբ ներ­կայ ըլ­լան Ս. ­Պա­տա­րա­գին, հա­ղոր­դա­կից դառ­նան ­Հայ­րա­պե­տա­կան ­Պատ­գա­մին եւ այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին յատ­կա­պէս, ի­րենց ա­մուր կա­պո­ւա­ծու­թիւնն ու սէ­րը գործ­նա­պէս ար­տա­յայ­տեն ­Հայ ­Մա­մու­լի նկատ­մամբ։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ­ԹեՄԻ
ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ