Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամի բացատրութիւն

0
19

­­Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Կա­թո­ղի­կոս, 2023 տա­րին եւս հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ», որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն ան­ցեալ տա­րո­ւան եւ այդ առ­թիւ ­թե­մե­րը ա­ռա­քո­ւած է ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի Բ. պատ­գա­մը։
­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի տնօ­րին­ման
հա­մա­ձայն, սոյն պատ­գա­մի բա­ցատ­րու­թիւ­նը հեր­թա­բար պի­տի
կա­տա­րո­ւի ­­թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց թե­մի
Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­­Խա­չե­րեա­նի կող­մէ։
Այ­սու հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 29 ­­Յու­նո­ւար 2023-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. պա­տա­րա­գին պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­­թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը եւ յըն­թացս Ս. պա­տա­րա­գին պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ­­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տին պատ­գա­մը։
­­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնո­ւե­լու Ս. պա­տա­րա­գին եւ հա­ղոր­դա­կից դառ­նա­լու օ­րո­ւան պատ­գա­մին։

Կ­րօ­նա­կան ­­Ժո­ղով