Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի Զողրաֆու հա­մալ­սա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յա­տուկ դա­սա­խօ­սա­կան ե­րե­կոյ, ո­րուն պի­տի դա­սա­խօ­սէ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը, նիւթ ու­նե­նա­լով՝

«Ս. ­Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լի եւ Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան
երկ­խօ­սու­թիւ­նը ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ ­
Բիւ­զան­դա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ հետ»

Ե­լոյ­թը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Մարտ 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, հա­մալ­սա­րա­նի շքեղ հան­դի­սաս­րա­հին մէջ։

Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας
Θεολογική Σχολή — Πανεπιστήμιο Ζωγράφου
Είσοδος Κεντρική Πύλη — οδός Ούλωφ Πάλμε

­Կը հրա­ւի­րո­ւին մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը հե­տե­ւե­լու ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ի­մաս­տա­լից դա­սա­խօ­սու­թեան։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ