Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022

0
94

Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022 
փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

նո­ւի­րո­ւած՝ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին
եւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մու­մի 100-ա­մեա­կին
­Շա­բաթ 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին
­Նէա Զ­միռ­նիի «Ալ­սոս» պու­րա­կէն ներս

­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հա­մադ­րում ՝ Ա­լիս ­Ֆու­րուն­ճեան

Ե­լոյ­թին կը մաս­նակ­ցին
ե­րաժշ­տա­կան խումբ — մեկ­նա­բա­նու­թիւն՝ ­Մա­րիա ­Սուլ­թա­թու
երկ­սեռ պա­րա­խումբ-պա­րու­սուց­չու­թիւն՝ ­Քա­թե­րի­նա ­Մե­թաք­սո­բու­լու

­Հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցաե­ռի­զի ներ­կա­յա­ցում

­Բա­ցու­մը պի­տի կա­տա­րէ ընկ. Օն­նիկ ­Պետ­րո­սեան

­Կը հրա­ւի­րո­ւին գա­ղու­թիս ազ­գա­յին,
կրօ­նա­կան եւ միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րը,
ինչ­պէս նաեւ մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը

­Մուտ­քը ա­զատ է

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի

Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէ
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան «Դ­րօ» խումբ