Նախատօնակ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մուտն ի վիրապի

0
20

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ Ուր­բաթ, 19 Ապ­րիլ 2024-ին, ­թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, ­­­Մեծ ­­­Պա­հոց ­­­Խա­ղա­ղա­կան ու ­­­Հանգստեան ժա­մեր­գու­թեանց ըն­թաց­քին, պի­տի կա­տա­րո­ւի մեր մեծ ­­­Հայ­րա­պե­տին՝ Ս. Գ­րի­գոր ­­­Լու­սա­ւո­րի­չի չար­չա­րան­քի եւ մուտն ի վի­րա­պի յի­շատա­կի նա­խա­տօ­նա­կի յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

­­­Յու­նաս­տա­նի ­­­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­­­Ժո­ղով