­Յուշ ե­րե­կոյ

0
38

­Յուշ ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ ու­սու­ցիչ Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նին

Եր­կու­շաբ­թի, 7 ­Նոյեմ­բեր 2022, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, Գոքինիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րուն մէջ տեղի պիտի ունենայ յուշ-երեկոյ նուիրուած «Զաւարեան» վարժարանի երկարամեայ ուսուցիչ Սթաւրոս-Խաչիկ Ապարեանին:
Երեկոն պիտի ընդգր­կէ յու­շե­րու, սրտի եւ հրա­ժեշ­տի խօս­քեր ու եր­գեր։
­Սի­րով հրա­ւի­րո­ւած են Ս­թաւ­րոս Ա­պա­րեա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը, բա­րե­կամ­ներն ու ծա­նօթ­նե­րը, յար­գե­լու հա­մար սի­րե­լի ու­սու­ցի­չին յի­շա­տա­կը։
Ելոյթի վերջաւորութեան ներկաները առիթը պիտի ունենան այցելել դպրոցի վերանորոգուած գրադարանը, որուն ծախսը հոգացին սիրելի Սթաւրոյին բարեկամները։

Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Զաւարեան»
ազգային վարժարանի Տնօրէնութիւն
եւ Ուսուցչական կազմ