Յունաստանի Հայ աւետարանական եկեղեցի Աւագ Շաբթուայ ժամանակացոյց Գոքինիա — Ապրիլ 2024

0
27

­Չո­րեք­շաբ­թի, 1 ­Մա­յիս 2024
­Յի­սուս ­Տա­ճա­րին մէջ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին

­Հինգ­շաբ­թի, 2 ­Մա­յիս 2024
­Հա­ղոր­դու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին

Ուր­բաթ, 3 ­Մա­յիս 2024
­Խա­չե­լու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին

­Կի­րա­կի, 5 ­Մա­յիս 2024
Ք­րիս­տո­սի ­Յա­րու­թեան ­Պաշ­տա­մունք, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին