Ստորեւ կը ներկայացնենք 2021-22 ուսումնական տարուան պետական համալսարաններուն մէջ մուտք գործած հայորդիներու յաջողութիւնները

Ար­թի­նեան Ա­րա, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Αθηνών
­Մար­գա­րեան ­Խա­չիկ, Ναυτιλιακές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιά
­Նի­քո­լո­փու­լոս – Ե­զե­կիէ­լեան ­Թո­րոս, Ναυτιλιακές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιά