Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք 2021-22 ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ մուտք գոր­ծած հա­յոր­դի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը

Հաճիքէօսէյեան Ռոպերթ, Χημικών Μηχανικών — Πολυτεχνείο Πάτρας
­Հի­թեան Ար­տե­միս, Τμήμα Οινολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
­Մես­րո­պեան ­Նի­քոլ,
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Σερρών
Յակոբեան Սամուէլ,
Διαχείρισης λιμένων και Ναυτιλίας — ΕΚΠΑ
­Յա­կո­բեան ­Միր­թօ, Πολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση, ΕΚΠΑ