­Յու­նաս­տա­նը ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը «­Թո­ւի­թըր»ի իր պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ ար­ձա­գան­գած է Ատր­պէյ­ճա­նին կող­մէ ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քի գրաւ­ման։ Ս­տո­րեւ հրա­պա­րա­կո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ «­Յու­նաս­տան կոչ կ­՚ուղ­ղէ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ա­ռանց ո­րե­ւէ նա­խա­պայ­մա­նի ա­պա­հո­վել երկ­կող­մա­նի տե­ղա­շարժ­ման եւ եր­թե­ւե­կու­թեան ա­զա­տու­թիւնն ոււ անվ­տան­գու­թիւ­նը ­Լա­չի­նի մի­ջանց­քով` հա­մա­ձայն 9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի յայ­տա­րա­րու­թեան: ­Տե­ղա­կան բնակ­չու­թիւ­նը պէտք չէ բա­խի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու եւ տագ­նա­պի», նշո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գե­րա­տես­չու­թեան հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: