­Կի­րա­կի, 30 Ապ­րիլ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ կա­տա­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Ե­ղիա աբղ. ­Մալ­խա­սեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­նե­րուն: Ս. ­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ա­թէն­քի եւ ­Պուլ­կա­րիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտ­ներն ու ա­նոնց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը:
­Հայր սուր­բը Ս. ­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, նախ­քան օ­րուան քա­րո­զը փո­խան­ցե­լու, իր սրտի գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց եւ եղ­բայ­րա­կան ջերմ սի­րով բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց սկաուտ­նե­րուն: Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ետք ­Հայր սուր­բը իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ըն­դու­նեց սկաուտ­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, ո­րոնց հետ մօտ կէս ժամ զրոյց ու­նե­ցաւ: ­Վեր­ջա­ւո­րու­թեան, սկաուտ­նե­րը ­Հայր սուր­բին փո­խան­ցե­ցին յու­շա­նո­ւէր մը: