Օ­գոս­տո­սի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, ­Հուն­գա­րիոյ ­Կիոր քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած 18 տա­րե­կա­նէն վար ե­ղող մար­զիկ­նե­րու ­Հա­մաեւ­րո­պա­կան կռփա­մար­տի եւ ոտ­նա­մար­տի (kickboxing) մրցա­շար­քին, յու­նա­հայ պա­տա­նի Է­տո­ւարտ ­Քուր­դեան, որ կը մաս­նակ­ցէր ­Յու­նաս­տա­նի ֆե­տե­րա­սիո­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կազ­մին, իր դա­սա­կար­գին մէջ ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցաւ եւ շա­հե­ցաւ հա­մաեւ­րո­պա­կան տիտ­ղո­սը։ ­Նոյն տիտ­ղո­սին ար­ժա­նա­ցաւ նաեւ յոյն մար­զիկ ­Նի­քո­լաոս ­Փա­նու։ Ն­շենք, թէ ­Յու­նաս­տա­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէր նաեւ ­Մի­քա­յէլ ­Քուր­դեան, որ ան եւս հե­տաքրք­րա­կան մրցում­ներ ու­նե­ցաւ մրցա­շար­քի ըն­թաց­քին։