­Յու­նա­հայ տա­ղան­դա­ւոր պա­տա­նի դաշ­նա­կա­հար ­Դա­նիէլ ­Գո­լա­նեան հա­մեր­գա­յին ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սե­նե­կա­յին նո­ւա­գա­խում­բին հետ։ Ե­լոյ­թը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 21 ­Յու­նիս 2024-ին, ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ։ ­Տա­ղան­դա­շատ ա­րո­ւես­տա­գէ­տը պի­տի ներ­կա­յացնէ ­Հայ­տը­նի՝ դաշ­նա­մու­րի եւ նո­ւա­գա­խում­բի հա­մար յօ­րի­նո­ւած ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն մը, ինչ­պէս նաեւ ­Մո­ցար­թի «Ե­րաժշ­տա­կան կա­տակ» ա­նու­նով կտո­րը։ Ն­շենք, որ ­Դա­նիէլ ­Գո­լա­նեան մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ ու­նե­ցող յու­նա­հայ կի­թա­րիստ ­Յա­կոբ ­Գո­լա­նեա­նի զա­ւակն է։ ­Փոքր տա­րի­քէն ան ցոյց տո­ւաւ բա­ցա­ռիկ տա­ղանդ դաշ­նա­մու­րա­յին կա­տա­րո­ղու­թեան մար­զէն ներս եւ մին­չեւ իր պա­տա­նե­կու­թեան հա­սա­կը ար­դէն տի­րա­ցած է յու­նա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին մրցոյթ­նե­րու ա­ռաջ­նու­թեան։
Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր գաղութի երիտասարդ դաշնակահարին: