Հ.Յ.Դ. ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ
Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը հա­մա­խումբ շար­քե­րով ո­գե­կո­չեց
­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կը

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, հա­յա­հոծ շրջան­նե­րուն մէջ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ շրջան­նե­րու մարզ­պե­տու­թեանց հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ժո­ղովր­դա­յին լայն մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ ո­գե­կո­չո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կը, ո­րուն ըն­թաց­քին հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս բարձ­րա­ցուց իր բո­ղո­քի ձայ­նը ընդ­դէմ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան ա­րարք­նե­րուն, պա­հան­ջե­լով ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու հա­տու­ցու­մը եւ դա­տա­պար­տե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։
Ն­կա­տե­լով, թէ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ 24 Ապ­րի­լի օ­րը կը զու­գա­դի­պի յու­նաց Ս. ­Զա­տի­կին, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ մարզ­պե­տու­թիւն­նե­րու կար­գադ­րու­թեամբ, յու­նա­հա­յու­թեան յար­գան­քի բո­լոր ե­լոյթ­նե­րը ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցան շա­բաթ մը ա­ռաջ։
Ա­թէն­քի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի, Թ­րա­կիոյ եւ ­Քա­լա­մա­թա­յի մէջ յու­նա­հայ ստո­ւար բազ­մու­թիւն­նե­րը, հա­մա­խումբ շար­քե­րով մաս­նակ­ցե­ցան յար­գան­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն, ժո­ղովր­դա­յին բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րուն եւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ե­լոյթ­նե­րուն, ո­րոնց ներ­կայ ե­ղան, խօսք ա­ռին եւ դափ­նեպ­սակ­ներ զե­տե­ղե­ցին հել­լէն կա­ռա­վա­րու­թեան, խորհր­դա­րա­նի, կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու, մարզ­պե­տու­թիւն­նե­րու եւ քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։