Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եր­կու հար­ցազ­րոյց տո­ւաւ «Եր­կիրն այ­սօր» հա­ղոր­դա­շա­րին եւ Ար­ցա­խի պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռին, ներ­կա­յաց­նե­լով յու­նա­հա­յու­թեան կող­մէ ցարդ կա­տա­րո­ւած բո­լոր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը՝ Ար­ցա­խի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան պա­տե­րազ­մին դէմ։ ­Զե­կու­ցո­ղը ներ­կա­յա­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ի­րա­գոր­ծած քա­ղա­քա­կան եւ քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, պա­տե­րազ­մը դա­տա­պար­տող ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին քա­ղա­քա­պե­տու­թեանց կող­մէ ըն­դու­նո­ւած բա­նա­ձե­ւե­րը եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դի ցու­ցա­բե­րած ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նին ու Ար­ցա­խին։
Ան նաեւ յա­տուկ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց ցու­ցա­կան ե­լոյթ­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս Ա­թէն­քի եւ այլ հա­յա­հոծ քա­ղաք­նե­րուն մէջ կա­տա­րո­ւած բո­ղո­քի հա­ւաք­նե­րուն ու քայ­լար­շաւ­նե­րուն։ ­Մաս­նա­ւոր նշում ե­ղաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ապ­րող հա­յու­թեան կա­տա­րած նո­ւի­րա­հա­ւա­քին՝ ­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին մի­ջո­ցով, ո­րով շօ­շա­փե­լի գու­մար­ներ հա­սած են Ար­ցա­խի մէջ մարտն­չող զի­նո­ւո­րի ֆոն­տին։ «Եր­կիրն այ­սօր» հա­ղոր­դա­շա­րի հար­ցազ­րոյ­ցը կա­րե­լի է դի­տել հե­տե­ւեալ յղու­մով՝

https://www.youtube.com/watch?v=8M8RiKQD92g&feature=emb_logo։