Առաջնորդ Յունահայոց Թեմի, Նախագահ Ազգային Վարչութեան եւ բոլոր Ազգային Իշխանութեան ենթակայ մարմիններուն

Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

1. Պօղոս Չոլաքեան Ատենապետ
2. Պետրոս Կիւրիւնլեան Փոխ Ատենապետ
3. Թագւոր Յովակիմեան Ա՛ Ատենադպիր
4. Նազար Աւագեան Բ՛ Ատենադպիր
5. Սերգօ Յարութիւնեան Խորհրդական
6. Ստեփան Փափազեան Խորհրդական
7. Արթին Վարդանեան Խորհրդական
8. Արաքսի Աբէլեան Խորհրդական
9. Կոստան Եզեկիէլեան Խորհրդական
10. Վերա Պլէճեան Խորհրդական
11. Զապէլ Այվազեան Խորհրդական

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Թագւոր Յովակիմեան Ատենապետ
2. Շողիկ Տատոյեան Ատենադպրուհի
3. Եղիս Պասմաճեան Խորհրդական
4. Նորա Սլտրեան Խորհրդական
5. Փօլ Ֆարաճեան Խորհրդական
6. Արաքսի Աբէլեան Խորհրդական
7. Սերգօ Յարութիւնեան Խորհրդական
8. Կոստան Եզեկիէլեան Խորհրդական
9. Լիզէթ Գիրազեան Հ.Կ.Խ.-ի Շրջանային Վարչութեան
ներկայացուցիչ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Դանիէլ Աբիկեան Ատենապետ
2. Գրիգոր Պէրպէրեան Ատենադպիր
3. Վարդան Աւշարեան Խորհրդական
4. Ստեփան Փափազեան Խորհրդական
5. Պետրոս Կիւրիւնլեան Խորհրդական
6. Նազար Աւագեան Խորհրդական

ԿԱԼՈՒԱԾԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1. Արամ Պէքէրէճեան Ատենապետ
2. Անէթ Բագրատունի Ատենադպրուհի
3. Ստեփան Շեմմաս Խորհրդական
4. Վիգէն Մկրտիչեան Խորհրդական
5. Քրիստափոր Ամիրալեան Խորհրդական
6. Յակոբ Մզրաքեան Խորհրդական
7. Արթին Վարդանեան Խորհրդական

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1. Արաքսի Աբէլեան Ատենապետ
2. Լուսի Քէհէյեան Ատենադպրուհի
3. Մինաս Համբարձումեան Խորհրդական
4. Գրիգոր Չաքիճեան Խորհրդական

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1. Մարի Եղիշէյեան Ազգ. Վարչութեան պատասխանատու
փաստաբան
2. Նէլլի Վարժապետեան Խորհրդական
3. Թագուհի Այտընեան Խորհրդական
4. Գագիկ Աբէլեան Խորհրդական

ԾԵՐԱՆՈՑԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՄԱՐՄԻՆ

Արամ Աւագեան Խնամակալ