Առաջնորդ Յունահայոց թեմի, Նախագահ Ազգային վարչութեան
եւ Ազգային իշխանութեան ենթակայ բոլոր մարմիններուն
Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 1. Պօղոս Չոլաքեան Ատենապետ
 2. Նազար Աւագեան Փոխ Ատենապետ
 3. Թագւոր Յովակիմեան Ատենադպիր
 4. Ստեփան Փափազեան Բ. Ատենադպիր
 5. Սերգօ Յարութիւնեան Խորհրդական
 6. Արամ Պէքէրէճեան Խորհրդական
 7. Տանիէլ Աբիկեան Խորհրդական
 8. Գէորգ Պօղոսեան Խորհրդական
 9. Էդգար Գալստեան Խորհրդական
 10. Վերա Պլէճեան Խորհրդական
 11. Զապէլ Այվազեան Խորհրդական

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Սիլվա Աւետիսեան Ատենապետուհի
 2. Նորա Քիւրտօղլեան Ատենադպրուհի
 3. Կոստան Եզեկիէլեան Խորհրդական
 4. Նորա Սլտրեան Խորհրդական
 5. Փօլ Ֆարաճեան Խորհրդական
 6. Թալին Մարտիկեան Խորհրդական
 7. Տիգրան Չիչէքեան Խորհրդական
 8. Տիրուհի Աշրեան Խորհրդական
 9. Լիզէթ Գիրազեան Հ.Կ.Խ.ի Շրջանային վարչութեան
  ներկայացուցիչ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Զաւէն Գնունի Ատենապետ
 2. Սեդրակ Այվազեան Ատենադպիր
 3. Վարդան Աւշարեան Խորհրդական
 4. Գրիգոր Պէրպէրեան Խորհրդական
 5. Պաղտիկ Խտրեան Խորհրդական
 6. Ազարիկ Եորղանճեան Խորհրդական

ԿԱԼՈՒԱԾԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Յակոբ Մզրաքեան Ատենապետ
 2. Անէթ Բագրատունի Ատենադպրուհի
 3. Խաչիկ Մինասեան Խորհրդական
 4. Մկր Խաչատուրեան Խորհրդական
 5. Յովհաննէս Թէրզեան Խորհրդական
 6. Մինաս Համբարձումեան Խորհրդական
 7. Սերգօ Եթիմեան Խորհրդական

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Մարի Եղիշէյեան
 2. Գագիկ Աբէլեան

ԾԵՐԱՆՈՑԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՄԱՐՄԻՆ

Արամ Աւագեան Խնամակալ

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ
ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ Տ. Հրայր Աւ. քհնյ. Նիկոլեան

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ

 1. Էֆի Չոպանեան Ատենապետուհի
 2. Գէորգ Կիւլիւմեան Ատենադպիր
 3. Յովհաննէս Ճինէճեան Գանձապահ
 4. Տիրան Պետրոսեան Խորհրդական
 5. Ռաֆֆի Փալամուտեան Խորհրդական

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

 1. Դշխուհի Պոզիկեան Ատենապետուհի
 2. Հռիփսիմէ Քիւրքճեան Ատենադպրուհի
 3. Երիցուհի Ռիթա Նիկոլեան Գանձապահուհի
 4. Նարինէ Մարթինեան Խորհրդական
 5. Սուզի Գույումճեան Խորհրդական
 6. Մարինէ Մարգարեան Խորհրդական
 7. Գարինա Գասպարեան Խորհրդական
 8. Կարինէ Դաւիթեան Խորհրդական

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ
ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Նարեկ քհնյ. Շահինեան

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Վարդան Պապիկեան Ատենապետ
 2. Նազարէթ Դաւիթեան Ատենադպիր
 3. Գրիգոր Սվաքճեան Գանձապահ
 4. Փիէր Պետրոսեան Հաշուապահ
 5. Ռաֆֆի Վարդապետեան Խորհրդական
 6. Կարպիս Պէքէրէճեան Խորհրդական
 7. Գուրգէն Գրիգորեան Խորհրդական

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ

 1. Արշալոյս Տրդատեան-Նաքու Ատենապետուհի
 2. Երիցուհի Լուսի Շահինեան Ատենադպրուհի
 3. Կիւլա Գոլսուզեան Գանձապահուհի
 4. Լուսի Սվաքճեան Հաշուապահուհի
 5. Մարի Հաճեան Խորհրդական
 6. Մարի Տէտէյեան Խորհրդական
 7. Անահիտ Պէյլէրեան Խորհրդական
 8. Հռիփսիմէ Գարամանեան Խորհրդական
 9. Երջան Սոլաքեան Խորհրդական
 10. Սեւան Եփրեմեան Խորհրդական
 11. Լենա Դաւիթեան Խորհրդական

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ
ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Սարգիս Արապեան Ատենապետ
 2. Լեւոն Չերչեան Փոխ ատենապետ
 3. Վահէ Աբիկեան Ատենադպիր
 4. Գարոլոս Գույումճեան Գանձապահ
 5. Արիս Գափլանեան Խորհրդական
 6. Լութվիկ Զատիկեան Խորհրդական
 7. Կարպիս Կորկոտեան Խորհրդական
 8. Լուսի Հաննէեան Խորհրդական

ԳՈՔԻՆԻՈՅ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ

 1. Մէրի Կորկոթեան Ատենապետուհի
 2. Աննա Տէր Արթինեան Փոխ Ատենապետուհի
 3. Նէլլի Աբիկեան Ատենադպրուհի
 4. Երիցուհի Մարալ Խաչերեան Գանձապահուհի
 5. Սեդա Սէֆէրեան Խորհրդական
 6. Մարօ Միքայէլեան Խորհրդական
 7. Այտա Գալայճեան Խորհրդական
 8. Սրբուհի Թոզալաքեան Խորհրդական
 9. Ամալիա Գալստեան Խորհրդական
 10. Ռանիա Չալըքեան Խորհրդական

ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԻԱՆԻԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Նարեկ Քհնյ. Շահինեան

ԳԱՐԷԱ-ԿԵՍԱՐԻԱՆԻԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Ասատուր Եզեկիէլեան Ատենապետ
 2. Եսթեր Օտապաշեան Ատենադպրուհի
 3. Աւետիս Էրջէնեան Գանձապահ
 4. Մանուէլ Մկրտիչեան Խորհրդական
 5. Երուանդ Օտապաշեան Խորհրդական
 6. Սբիրոս Դերձակեան Խորհրդական
 7. Գրիգոր Խորոզեան Խորհրդական

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Ստեփանոս վրդ. Փաշայեան

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Յարութիւն Արթիւր Աբրահամեան Ատենապետ
 2. Յակոբ Գասպարեան փոխ ատենապետ
 3. Նազարէթ Տէրէյեան Ատենադպիր
 4. Կարապետ Նատեան Գանձապահ
 5. Մարտիրոս Մարտիկեան Խորհրդական
 6. Կարապետ Տուրղութեան Խորհրդական
 7. Պետրոս Հալաճեան Խորհրդական
 8. Ստեփան-Սարգիս Բարդեմեան Խորհրդական
 9. Ռանիա Սէմէրճեան Խորհրդական

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ

 1. Վերգին Աւետիսեան Ատենապետուհի
 2. Նատիա Պոյաճեան Ատենադպրուհի
 3. Անժէլ Փափազեան Գանձապահուհի
 4. Բերկրուհի Կէօստէնեան Խորհրդական
 5. Իսկուհի Ղազէրեան Խորհրդական

ՍԷՐԷՍԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Ստեփանոս վրդ. Փաշայեան

ՍԷՐԷՍԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Վազգէն Յարութիւնեան Ատենապետ
 2. Նունէ Յովհաննիսեան Ատենադպիր
 3. Անահիտ Թամազեան Գանձապահ
 4. Խաչիկ Ղազարեան Խորհրդական
 5. Լիլիկ Յակոբեան Խորհրդական

ՍԷՐԷՍԻ ՏԻԿՆԱՑ ՄԱՐՄԻՆ

 1. Անահիտ Մարտանեան
 2. Ռոմելա Էվոյեան
 3. Նունէ Յարութիւնեան
 4. Սվէթլանա Կուտպալեան
 5. Նարինէ Դալաքեան

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ — ԹՐԱԿԻԱ ԳԱՎԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Յովհաննէս վրդ. Սաղտըճեան

ԳԱՎԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Աբրահամ Աշրեան Ատենապետ
 2. Մարի Գալայճեան Ատենադպրուհի
 3. Վահան Մանասեան Գանձապահ
 4. Արտակ Խածիտիս Խորհրդական
 5. Քրիսթինա Մատթէոսեան Խորհրդական
 6. Կարօ Գալէշեան Խորհրդական
 7. Գագիկ Էլպագեան Խորհրդական

ՔՍԱՆԹԻԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Յովհաննէս վրդ. Սաղտըճեան

ՔՍԱՆԹԻԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Թագւոր Գարաօղլանեան Ատենապետ
 2. Հայկ Յարութիւնեան Ատենադպիր
 3. Հայկ Չիչէքեան Գանձապահ
 4. Թագւոր Գիլիճեան Խորհրդական
 5. Միսաք Փափազեան Խորհրդական
 6. Արթին Քիւրքճեան Խորհրդական
 7. Վարդան Չիչէքեան Խորհրդական

  ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ
  ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ
  Տ. Յովհաննէս վրդ. Սաղտըճեան

ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Ստեփան Մատթէոսեան Ատենապետ
 2. Միհրան Եսայեան Փոխ Ատենապետ
 3. Վարդ Պասմաճեան Ատենադպիր
 4. Պետրոս Մելքոնեան Գանձապահ
 5. Թադէոս Գասպարեան Փոխ Գանձապահ
 6. Հրաչ Մելքոնեան Խորհրդական
 7. Տիանա Միխաիլիտու Խորհրդական
 8. Վահէ Կիւմիւշեան Խորհրդական
 9. Նէլլի Անդրէասեան Խորհրդական

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐՈՒՊՈԼՍՈՅ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Յովհաննէս վրդ. Սաղտըճեան

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐՈՒՊՈԼՍՈՅ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Գրիգոր Գուրպանեան Ատենապետ
 2. Եդուարդ Պարոնեան Ատենադպիր
 3. Ռիթա-Արուսեակ Թաթէոսեան Գանձապահ
 4. Արմէն Վահանելով Խորհրդական
 5. Արմէնուհի Գուրպանեան Խորհրդական
 6. Արտիոմ Մանուկեան Խորհրդական
 7. Ալեքս Սարգսեան Խորհրդական

ՏԻՏԻՄՈԹԻԽՕ-ՕՐԷՍԹԻԱՏԱՅԻ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Տ. Յովհաննէս վրդ. Սաղտըճեան

ՏԻՏԻՄՈԹԻԽՕ-ՕՐԷՍԹԻԱՏԱՅԻ
Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Գէորգ Թորոսեան Ատենապետ
 2. Յովհաննէս Գասապեան Ատենադպիր
 3. Ալեքսան Երամեան Գանձապահ
 4. Հմայեակ Անտոնեան Խորհրդական
 5. Գէորգ Անտոնեան Խորհրդական
 6. Սոնիա Գուրպանեան Խորհրդական
 7. Զապէլ Փափազեան Խորհրդական

ՔԱԼԱՄԱԹԱՅԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 1. Սոֆիկ Յարութիւնեան Ատենապետուհի
 2. Արփինէ Յակոբեան Փոխ Ատենապետուհի
 3. Վարսենիկ Գալստեան Ատենադպրուհի
 4. Մարիամ Կարապետեան Բ. Ատենադպրուհի
 5. Արթուր Գալստեան Գանձապահ
 6. Համլետ Տէրտէրեան Խորհրդական
 7. Սերոբ Շահնազարեան Խորհրդական