ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

0
108

Նո­ւի­րո­ւած՝ Հայր Կիւրեղ Զոհրապեանին
­Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝

Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔ-Ի ԿԱԹՈՂԻԿԷ
ՀԱՅՈՑ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
­
Նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝
­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զէ­զեան-ի
Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի

­Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 3 ­Մա­յիս 2023-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, ­
Կա­թո­ղի­կէ ­Լա­տին ե­կե­ղեց­ւոյ «Anfiteatro»­-ի մեծ սրա­հին մէջ։
(Սի­նա, 4 – ­Մեթ­րօ ­Բա­նի­բիս­տի­միու, Աթէնք)
­
Կը բա­նա­խօ­սէ՝ պրն. Սբիրոս Ղաուցիս
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բա­ժի­նը կը կա­տա­րէ Ի­տա­լիա­յէն
յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած երգ­չու­հի՝ Ար­մի­նէ Գ­րի­գո­րեան եւ նո­ւա­գող՝ ­Հայկ ­Շա­հի­նեան:

­Կը ցու­ցադ­րո­ւին վի­տէօ-ե­րիզ­ներ, պատ­րաս­տու­թեամբ՝ տի­կին Ա­լիս ­Ֆու­րուն­ճեան-ի:

­Յո­բե­լե­նա­կան ­Պատ­գա­մը՝ Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ

Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան Ա­ռա­քե­լա­կան ­Կա­ռա­վա­րիչ ­
Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի