­Յետ մի­ջօ­րեայ պտոյտ «­Մայ­րե­րու Օր»ուան առ­թիւ

0
51

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան առ­թիւ կը կազ­մա­կեր­պէ յետ մի­ջօ­րեայ պտոյտ մը ­Չո­րեք­շաբ­թի, 17 ­Մա­յի­սին, դէ­պի ­Սու­նիօ-­Լաւ­րիօ:
­Փուլ­ման ինք­նա­շար­ժը պի­տի մեկ­նի «­Զա­ւա­րեան» ա­կում­բէն ե­րե­կո­յեան ժա­մը 3:30-ին:
Ե­կէ՛ք բո­լորս միա­սին հա­ճե­լի ե­րե­կոյ մը անց­նենք, սուր­ճով եւ ճա­շով, ծո­վե­զե­րեայ տե­սա­րա­նի դէմ:
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար դի­մել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Ար­մե­նու­հի ­Սի­մո­նեա­նին հեռ. 6944115222 եւ ­Նել­լի Ա­բի­կեա­նին հեռ. 6906732510:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ