­Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Նէա ­Մաք­րի

0
60

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13 ­Յու­լիս 2022-ին, ժա­մը 3։30-ին:
­Պի­տի այ­ցե­լենք «­Սուրբ Էֆ­րեմ» վան­քը եւ հա­ճե­լի օր մը պի­տի անցնենք ծո­վե­զե­րեայ տե­սա­րա­նի դիմաց:
Ե­կէ՛ք բո­լորս միա­սին վա­յե­լենք ծո­վե­զե­րեայ ճա­շա­րա­նի հա­մեղ ճա­շե­րը։
­Փուլ­ման ինք­նա­շար­ժը պի­տի մեկ­նի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3։30-ին «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի առ­ջե­ւէն եւ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն։
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ, որ կը նե­րառ­նէ եր­թու­դարձ փուլ­ման ինք­նա­շար­ժով եւ ճա­շով՝ 35 եւ­րօ:
­Տեղ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ Ար­մե­նու­հի ­Սի­մո­նեա­նին 6944115222 եւ ­Նու­նէ ­Կի­րա­կո­սեա­նին 6946267942:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ