­Յե­տաձ­գո­ւած

0
223

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ եւ վաս­տա­կա­ւոր ու­սու­ցի­չի, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դա­մի Ս­թաւ­րօ — ­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի ա­նակնկալ ու վա­ղա­ժամ մա­հո­ւան տխուր պատ­ճա­ռով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը կը յե­տաձ­գէ ­Շա­բաթ, 18 ­Յու­նի­սի «Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օր»ուան նո­ւի­րո­ւած ե­լոյ­թը:
­Նոր թո­ւա­կա­նը պի­տի յայ­տա­րա­րո­ւի յա­ջոր­դիւ: