Կի­րա­կի, 8 ­Յու­նո­ւար 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5-ին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ վո­լէյ պո­լի մրցա­շար­քի մրցում Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Փա­նիո­նիոս» խում­բե­րուն մի­ջեւ։ Մր­ցու­մը պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Նէա Զ­միռ­նիի «Անտ­րէաս ­Վա­րի­քաս» փակ մար­զա­դաշ­տին մէջ (­Փա­նիո­նիո­սի մար­զա­դաշ­տին կից)։
Մր­ցու­մէն ա­ռաջ, Հ.Մ.Ը.Մ-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, պի­տի կա­տա­րո­ւի յի­շա­տա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ յու­շա­նո­ւէր­նե­րու տու­չու­թիւն ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-ա­մեա­կին ա­ռի­թով։ ­Կը հրա­ւի­րո­ւի մար­զա­սէր հա­սա­րա­կու­թիւ­նը եւ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ներ­կայ ըլ­լա­լու յի­շա­տա­կի ե­լոյ­թին եւ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցա­նե­լու փոք­րա­սիա­կան ա­ղէ­տի ան­հա­մար զո­հե­րուն, միա­ժա­մա­նակ քա­ջա­լե­րե­լու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խում­բը։

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ վար­չու­թիւն